SMARTINFONEPAL

a complete information site

#नागरिकता

काठमाँडौ : नेपालको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता...